Error: no file object

Domeniile noastre de intervenție în domeniul CSR sunt sociale, de mediu și de viitor 

  • Social: Susținem proiecte și inițiative în comunitățile și regiunile în care ne desfășurăm activitatea, care aduc îmbunătățiri în serviciile comunitare - în grădinițe, școli, locuințe pentru persoanele defavorizate, facilități pentru săraci și vârstnici, servicii de urgență, asistență medicală, clădiri publice, precum și evenimente comunitare. 
  • Mediu: Susținem și dezvoltăm proiecte și inițiative care contribuie la gestionarea durabilă a pădurilor (inclusiv certificarea pădurilor), trasabilitatea lemnului, reîmpădurire și protejarea zonelor bogate în biodiversitate. 
  • De viitor: Susținem educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în silvicultură și industria lemnului prin intermediul unor burse (la universități și școli tehnice), dotarea laboratoarelor, proiectelor și evenimentelor.

HS Timber Group și Fundația Pădurea de Mâine au încheiat un parteneriat strategic pentru a implementa împreună proiectele sociale și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor din România, în beneficiul comunităților. Fundația Pădurea de Mâine a fost înființată in 2019, cu sprijinul strategic al HS Timber Group și are misiunea de a contribui la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și la dezvoltarea unei economii durabile în domeniul forestier în România. Prin acest parteneriat strategic, HS Timber Group urmărește să implementeze mai punctual și mai eficient angajamentul său de responsabilitate socială.